1401/12/09

دریافت نشان ۴ ستاره صادرات دانش بنیان توسط توفیق دارو

گردهمایی اعضای باشگاه صادرات دانش بنیان در محل نمایشگاه بین اللملی تهران با حضور دکتر قانعی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، گردهمایی اعضای باشگاه صادرات دانش بنیان صبح روز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین اللملی تهران با حضور دکتر قانعی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در این گرهمایی «شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو» نشان ۴ ستاره صادرات را از باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرد.  
باشگاه سرآمدان صادرات دانش‌بنیان با هدف ارتقای جایگاه رقابتی شرکت‌های برتر فعال و تقویت توان صادراتی و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق از طریق ارائه خدمات متنوع راه اندازی شده است. باشگاه سرآمدان صادرات دانش بنیان از طریق ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان براساس شاخص‌هایی در سه مولفه فنی، زیرساخت های شرکتی و میزان فروش داخلی و خارجی، اقدام به رتبه‌بندی و انتخاب شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی برتر کرده است و شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان را با توجه به نتایج ارزیابی‌ها در قالب شرکت‌های 5، 4 و 3 ستاره و مستعد تقسیم‌بندی می‎‌کند. شرکت‌های سرآمدان صادرات بیشتر مربوط به حوزه بهداشت و سلامت و حوزه ماشین آلات و تجهیزات هستند و تاکنون ۱۲۹۰ شرکت ارزیابی فنی و از میان آن‌ها 600 شرکت به صورت کامل ارزیابی شده‌اند و تنها ۵٪ این شرکت ها موفق به دریافت نشان ۴ ستاره شده اند.