1401/12/09

تندیس ۴ ستاره صادراتی دانش بنیان به شرکت شیمی دارویی داروپخش رسید

گردهمایی شرکت‌های صادراتی دانش بنیان به همت باشگاه صادرات و حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، گردهمایی شرکت های صادراتی دانش بنیان در روز سه شنبه 9 اسفند ماه به همت باشگاه صادرات و حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری برگزار شد. در این رویداد بیش از 300 شرکت برتر دانش بنیان صادراتی سال 1400 گرد هم آمدند. باشگاه صادرات در این برنامه از شرکت های 5ستاره، 4ستاره و 20 شرکت که در سال 1400 جهش صادراتی داشته اند تقدیر به عمل آورد. و تندیس ۴ ستاره صادراتی دانش بنیان به شرکت شیمی‌دارویی داروپخش از گروه ددارویی تامین رسید. لوح تقدیر و تندیس باشگاه را از دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور که مهمان ویژه ی این رویداد بودند، دریافت کرد.