1401/12/09

داروسازی زهراوی میزبان رئیس سازمان غذا و دارو شد

دکتر سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو و همراهانش از داروسازی زهراوی بازدید کردند

 به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر فرهاد کیافر، مدیرعامل شرکت داروسازی زهراوی در قطب داروسازی کشور، تبریز (از گروه دارویی تامین) ضمن استقبال از حضور دکتر سیدحیدر محمدی و همراهانش، از ایشان دعوت کرد تا از خطوط متنوع تولید زهراوی بازدید کرده، و در جریان نیازها و درخواست‌های این مجموعه قرار گیرد.
دکتر کیافر گفت: رئیس سازمان غذا و دارو پس از حضور و همراهی صمیمانه، قول‌هایی مساعد مبنی بر رفع این نیازها داده است.
دکتر محمدی و دکتر پیکانپور (مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو) از خطوط تولید؛ سافت ژل هازارد، جامدات هازارد، استریل و ... بازدید داشتند و در جریان مستقیم وضعیت تولید و مالی شرکت قرار گرفتند.
 شرکت داروسازی زهراوی تولیدکننده اصلی داروی بیماران خاص مانند داروهای بیماران MS، پیوندی و ‌کلیوی است. زهراوی همچنین برند و ‌عنوان «دومین تولیدکننده روآکوتان» در جهان و تنها تولیدکننده آن تحت لیسانس ROCHE  سوئیس را هم داراست؛ یک محصول هازارد که با تولید آن در داخل، حدود ۱۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کرده است.