1401/11/05
مراسم رتبه بندی شرکت های برتر ایران برگزار شد

توزیع داروپخش و کسب رتبه اول در گروه توزیع و پخش کشور

مراسم رتبه بندی شرکت های برتر ایران برگزار و توزیع داروپخش موفق به کسب رتبه اول در گروه توزیع و پخش کشور شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور در سال 1401 و  برای بیست و پنجمین سال متوالی (از سال ۷۷) برگزار شد که بر اساس آن شرکت‌های برتر بر مبنای ۳۲ شاخص اصلی از جمله میزان فروش، ارزش افزوده، تعداد کارکنان، اشتغال، دارایی‌ها، بهره‌وری، صادرات و غیره ارزیابی شدند.
در گروه توزیع و پخش، ۱۱ شرکت پخش سراسری کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند و شرکت توزیع داروپخش موفق به کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش شد.
همچنین براساس این ارزیابی شرکت توریع داروپخش  در بین صد شرکت برتر ایران موفق شد رتبه ۸۹ را به خود اختصاص دهد.