1401/11/03

تماد مجوز آزمایشگاه مرجع آکرودیته گرفت

شرکت تماد پس از ارزیابی‌های انجام شده از سوی آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، موفق به اخذ مجوز آکرودیته شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور، پس از ارزیابی‌های انجام شده از سوی آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، موفق به اخذ مجوز آکرودیته شد.
 شرکت تماد با رعایت آخرین قوانین استانداردهای موجود در راهنماها (PIC/S) و با استناد به استاندارد ایزو 17025 و رعایت قوانین GLP گام مهمی را در آکرودیته کردن آزمایشگاه (شیمی و میکروبی) خود برداشته است.
از مزایای آزمایشگاه مرجع (همکار) می توان به تایید نمونه محصولات جدید که سهولت و سرعت عمل را در اخذ پروانه محصول میسر می گرداند، اشاره کرد.
در حال حاضر شرکت تماد با توجه به استانداردهای جهانی و با اختیار داشتن آخرین رفرنس های تایید شده در فارماکوپه های USP44 و BP2022، آنالیزهای خود را انجام می دهد که با توجه به بروز بودن ابزار دقیق موجود در آزمایشگاه، این امر قابل انجام است. گفتنی است آزمایشگاه تماد یکی از آزمایشگاه های مجهز و کامل از نظر تجهیزات و استانداردهای لازم می باشد.