1401/10/28

شیمی دارویی داروپخش؛ واحد برتر تحقیق و توسعه استان تهران

وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت شیمی دارویی داروپخش را به‌عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استان تهران انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت شیمی دارویی داروپخش را به‌عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه سال 1401 استان تهران انتخاب کرد. این انتخاب با توجه به شاخص‌های کمی و کیفی فرآیند تحقیق و توسعه شامل: توجه مدیریت ارشد به تحقیق و توسعه در بکارگیری منابع مجرب و متخصص، نظارت مستمر بر توسعه محصولات دانش‌بنیان و میزان تاثیر پیشرفت تحقیق و توسعه در سوددهی سازمان، نوآوری‌ها و دستاوردهای تحقیق و توسعه و... انجام شده است.
در مراسم اهدای لوح یادبود برگزیدگان، مفهوم نوین تحقیق و توسعه که گذر از مفهوم R&D  معطوف بر محصول به مفهوم نوآوری در تمام ارکان سازمان از جمله زنجیره تامین، منابع انسانی، پشتیبانی و ... می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکرست  33 محصول دانش‌بنیان در شرکت شیمی دارویی داروپخش در حال تولید می‌باشد.