1401/10/22

چند خبر خوب از وصول مواد اولیه

تامین برخی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) وصول و در مدار تولید قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ دکتر میرزائی سرپرست شرکت تماد با توضیح جزئیاتی از برنامه‌ریزی جهت تامین مواد افزود: متفورمین پودر پس از گذشت 2 سال عدم وصول و پیگیری های مکرر از سوی معاونت بازرگانی دریافت و در چرخه تولید قرار گرفت. این مقدار متفورمین پودر، به میزان کل نیاز کشور در سال 1402 می‌باشد. متفورمین یک داروی ضد دیابت از دسته داروهای بی گوانیدی می باشد که با کاهش قند خون، بیماری دیابت نوع دوم را می تواند کنترل کند. همچنین در افراد دارای اضافه وزن که مستعد ابتلا به دیابت می‌باشند، می تواند احتمال ابتلا را کاهش دهد.
لنسوپرازول پودر از دسته داروهای گوارشی نیز پس از 10 ماه وقفه دریافت شد و برای تولید پلت این محصول در مدار قرار گرفت. همچنین محموله ای سنگین پاراآمینوفنل (PAP) که حد واسط (Intermediate) داروی پر مصرف استامینوفن است، در گمرک جمهوری اسلامی ایران و در مرحله ترخیص می باشد.
میرزائی افزود: همچنین برنامه‌ریزی مناسبی جهت تامین مواد مورد نیاز شش ماهه اول سال 1402 صورت گرفته و طبق زمانبندی پیش‌بینی شده وصول و در مدار تولید قرار خواهد گرفت.