1401/10/12
در جلسه مدیران عامل توفیق دارو و کارخانجات داروپخش مطرح شد؛

اجرای پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی

نشست مشترک شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو با شرکت کارخانجات داروپخش با هدف تعریف پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی و استفاده از ظرفیت‌های هر دو شرکت در جهت تولیدات دارویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ صبح روز یکشنبه یازدهم دی‌ماه 1401 نشستی با هدف بررسی و تعریف پروژه‌های مشترک بین دو شرکت زیرمجموعه گروه دارویی تامین در محل شرکت کارخانجات داروپخش برگزار شد.
دکتر سید داور سیادت مدیر‌عامل شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو و دکتر محمد مسعود علیمراد مدیرعامل کارخانجات داروپخش به‌ همراه معاونان و مدیران مربوطه در این نشست ضمن بررسی زمینه های تعریف پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی در خصوص استفاده از ظرفیت هر دو شرکت در جهت تولیدات دارویی بحث و گفتگو شد. همچنین مقرر گردید کمیته ای با حضور محققان و مدیران هر دو شرکت جهت بررسی‌های تخصصی در خصوص هم‌افزایی و تعامل حداکثری تشکیل گردد.
در پایان دکتر سیادت به همراه مدیران شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو از بخش های مختلف تولیدی و تحقیقاتی شرکت کارخانجات دارو پخش بازدید کرد.