1401/09/26

۱۳ پروانه محصول کارخانه تماد تمدید شد

پروانه ۱۳ محصول مواد موثره دارویی کارخانه تماد مشهد از سوی سازمان غذا و دارو تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛، این محصولات شامل: استامینوفن دی سی، آسپرین، لووفلوکساسین همی هیدرات، سیپروفلوکساسین تزریقی غیر استریل، ریسپریدون، پیوگلیتازون هیدروکلراید، افلوکساسین، آسیکلوویر، آتورواستاتین کلسیم، هیدروکسی کلروکین سولفات، لووفلوکساسین تزریقی غیر استریل، سلکوکسیب و سولفابنزآمید است که بر اساس مدارک و مستندات ارسالی به سازمان غذا و دارو و بررسی‌های کارشناسان این سازمان، تمدید پروانه تولید این محصولات انجام شد.
کارخانه تماد مشهد ۲۴ قلم محصولات خود را در حوزه API دامی و انسانی، API تزریقی غیر استریل  و نیمه‌ساخته Semi Finished تولید می‌کند و اینک دارای ۱۱ خط تولید است که ۹ خط آن دارای GMP است.
این کارخانه ۲۰۱ نفر نیروی متخصص و متعهد دارد و ظرفیت تولید آن بیش از ۳۳۰۰ تن در سال است.