1401/09/26

دستاوردهای ارزشمند ۸ ماهه تماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) در 8 ماهه ابتدایی سال 1401 کارنامه ارزشمندی به ثبت رساند.

 به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ شرکت تماد رتبه اول حجم کل فروش ریالی شرکت‌های مواد اولیه‌ساز بورسی و رتبه اول حجم فروش صادراتی شرکت‌های دارویی بورسی در بازه ۸ ماه سال ۱۴۰۱ را کسب کرد.

کارنامه این فروش ۸ ماهه بدین شرح است:
•    افزایش ۱۷% کل فروش ریالی نسبت به مدت مشابه دوره

•    تحقق  ۷۹% فروش صادرات دلاری نسبت به بودجه مصوب دوره

•    افزایش ۶۹% فروش ریالی محصولات Semi Finished نسبت به مدت مشابه و تحقق ۱۱۵% بودجه مصوب دوره

•    افزایش ۹۲% فروش ریالی محصولات Finished نسبت به مدت مشابه و تحقق ۱۷۱% بودجه مصوب دوره

•    افزایش ۲۹% فروش ریالی محصولات جدید نسبت به‌مدت مشابه و تحقق ۱۶۲% بودجه مصوب دوره

•    افزایش ۲۲% فروش ریالی داخلی نسبت به مدت مشابه

•    افزایش ۲۸% فروش مقداری محصولات Semi Finished نسبت به مدت مشابه و تحقق ۱۰۸% بودجه مصوب دوره

•    افزایش ۳۸% فروش مقداری محصولات Finished (شربت) نسبت به‌مدت مشابه و تحقق ۱۵۳% بودجه مصوب دوره

•    همچنین تحقق ۱۱۴% تولید محصولات Semi Finished نسبت به بودجه مصوب دوره و افزایش ۳۱% تولید محصولات Finished (شربت) نسبت به مدت مشابه و تحقق ۱۰۷% بودجه مصوب دوره، از دستاوردهای مهم تماد است