1401/09/09

منابع انسانی ارزشمند ترین سرمایه سازمان

مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کلر پارس در در جلسه کمیته رفاهی و وام این شرکت، از منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه هر سازمان نام برد و بر اجرای برنامه های حمایتی از پرسنل شرکت تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، جلسه کمیته رفاهی و وام شرکت کلرپارس به جهت بررسی درخواست های پرسنل و همچنین مناسبت های پیش رو در آذرماه برگزار شد.
احد حسین زاده مدیر اداری و منابع انسانی شرکت کلر پارس در این جلسه، ضمن تبریک ایام سالروز میلاد حضرت زینب(س)، نیروهای انسانی شرکت را ارزشمندترین سرمایه سازمان دانست و از اعضای کمیته جهت عملیاتی نمودن و اخذ تصمیمات برای رفاه حال کارکنان تشکر کرد و خواهان ارائه نقطه نظرات برای بهتر شدن مسائل رفاهی و تخصیص وام شد.
وی افزود: در این کمیته نماینده شورای اسلامی کار نیز حضور دارند که نشانگر همبستگی بین کارکنان و مدیریت ارشد شرکت در راستای حمایت از پرسنل خدوم شرکت می باشد و اتحاد برای خدمت به پرسنل وجود دارد، چرا که مدیرعامل محترم هم در رویکردهای خود توصیه به‌ اجرای برنامه حمایتی از پرسنل دارد و همیشه مساعدت می‌نماید.