1401/09/10

بازدید علمی دانشجویان از شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

تعدادی از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جهت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه از شرکت داروسازی بیوتیک سازی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، ۲۶ تن از دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به سرپرستی دکتر سعیدی به آنتی بیوتیک سازی آمدند و از نزدیک با فعالیت‌های شرکت آشنا شده و همچنین از واحدهای مختلف کارخانه بازدید کردند.
لازم به ذکر است این برنامه ها در راستای اجرای راهیان پیشرو و تفاهم‌نامه شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در جهت ارتباط صنعت و دانشگاه صورت پذیرفت.