1401/09/08
با تولید یک محصول جدید در شرکت شهید قاضی رقم خورد:

گام مهم تیپیکو در تامین نیاز کشور به داروهای بیهوشی

با تولید یک داروی بیهوشی تزریقی برای اولین بار در ایران در شرکت شهید قاضی از شرکت‌های تابعه هلدینگ تیپیکو، امکان تامین نیاز کشور به این دارو و زمینه قطع واردات آن فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت داروسازی شهید قاضی از شرکت های تابعه هلدینگ داویی تامین، موفق شد برای اولین بار در ایران، داروی بیهوشی تزریقی دکسمدتومیدین 400 میکروگرم در حجم 100 میلی لیتر را با نام تجاری دکستوسد ® تولید نماید.
بر پایه این گزارش، این دارو به تنهایی یا همراه با سایر داروهای القای بیهوشی مصرف شده و با توجه به حساسیت‌های تنظیم دوزاژ این دارو، با تولید فرم قابل انفوزیون مستقیم توسط شرکت داروسازی شهید قاضی نیازی به رقیق‌سازی و تنظیم دوزاژ این دارو نبوده و ریسک‌های بروز آلودگی‌های ثانویه در محیط‌های آلوده بیمارستانی و اتاق عمل‌ها و خطاهای محاسبه غلظت در مرحله تنظیم دوزاژ و رقیق سازی حذف می‌شود.
گفتنی است، مصرف این فرآورده عمدتا در القای سریع تسکین در اتاق‌های عمل و ICU ، کنترل اضطراب، بی قراری و درد، القای آرامبخشی قبل از اعمال جراحی یا مداخلات تهاجمی پزشکی نظیر لوله‌گذاری موثر بوده و می‌تواند به‌تنهایی یا همراه سایر داروها تجویز شود.
با تولید این دارو امکان تامین نیاز کل کشور و قطع واردات آن فراهم شده و صرفه جویی ارزی چند میلیون دلاری را در پی خواهد داشت.