1401/09/08

رکورد تولید سوسپانسیون خوراکی در تاریخ فارابی شکسته شد

شرکت داروسازی فارابی از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با تولید سه میلیون و دویست هزار عدد سوسپانسیون خوراکی در آبان ماه 1401 نسبت به ماه گذشته 129 درصد رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی ، داروسازی فارابی به‌عنوان بزرگترین تولید‌کننده آنتی‌بیوتیک خوراکی در کشور با تولید دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار عدد سوسپانسیون آنتی بیوتیک خوراکی در 8 ماهه منتهی به آبان 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 1400 به رشد تولید 712 درصدی رسیده است.
شایان ذکر است خطوط تولید شرکت داروسازی فارابی در راستای تامین نیاز بیماران با تمام ظرفیت فعال و در حال تولید می باشد.