1401/08/23

بازدید مدیر عامل تیپیکو از تماد

دکتر منصور نکویی نیا مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به همراه دکتر ژاله روشن بخت معاون نظارت بر زنجیره تامین و دکتر شیرازی سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی صبح روز دوشنبه 23 آبان ماه 1401از شرکت تماد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر امین رضوانفر مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) به همراه معاونان و مدیران این شرکت، این بازدید را همراهی کرده و به بیان دستاوردهای شرکت از جمله؛ رشد تولید، رشد فروش، بازارهای جدید صادرات، دستاوردهای جدید تحقیقات، جوایز کسب شده و معرفی ظرفیت های فنی، علمی و تولیدی این شرکت پرداخته و به برخی از چالش های پیش رو؛ به ویژه تامین مواد اولیه، مالی و امور بانکی و موانع صادرات اشاره داشتند.
همچنین در ادامه این بازدید، دکتر نکویی نیا در جلسه کمیسیون معاملات شرکت تماد حضور داشتند و برنامه هایی جهت تامین مواد اولیه مصوب شد.