1401/08/21

مدیرعامل توفیق دارو از واحد داروهای پرخطر و ضدسرطان شرکت بازدید کرد

دکتر سید داور سیادت مدیرعامل شرکت توفیق دارو از واحد تولید داروهای پرخطر و ضد سرطان این شرکت بازدید و در جریان مشکلات و چالش ها و دستاوردهای این واحد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، واحد داروهای پرخطر و ضد سرطان شرکت توفیق دارو در سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1394 برای اولین بار در کشور موفق به دریافت تائیدیه GMP در زمینه تولید مواد موثره داروهای پرخطر شد. و در حال حاضر این واحد از دو قسمت تحقیقات و تولید داروهای پرخطر و ضد سرطان تشکیل شده است. بخش تحقیقاتی این واحد با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و بکارگیری اصول و شیوه های نوین سنتزی، موفق به ایجاد دانش فنی داروهای جدید و پرارزشی مانند فينگوليمد هيدروکلريد، لتروزول، زولدرونيک اسيد، بورتزوميب، تري فلوناميد، نيلوتينيب هيدروکلرايد منوهيدرات، سانيتينيب مالات، داساتينيب مونوهيدرات، رمدسيوير، دی متیل فومارات، انزالوتامید، تالیدوماید و ... شده است.
بخش تولید داروهای پرخطر و ضد سرطان نیز با همکاری متخصصین آگاه و مجرب، بکارگیری تجهیزات پیشرفته، فضای مناسب و ظرفیت بالا، توان تولید این گونه از داروهای استراتژیک را تحت شرایط GMP دارا بوده و همواره در حال بروز رسانی و تولید داروهای جدید برای رفع نیازهای کشور در این زمینه است.