1401/08/16

رشد ۶۱ درصدی فروش و رشد ۱۱۱ درصدی سود خالص شرکت دارویی ره آورد تامین

سود خالص شرکت دارویی ره آورد تامین در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۷۶۳,۷۹۷ میلیون ریال رسید که رشد ۱۱۱ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، بر اساس گزارش حسابرسی نشده عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ، شرکت دارویی رهاورد تامین سود هر سهم این شرکت به عدد ۳,۰۵۵ ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۱ درصدی را نشان می دهد. همچنین بر اساس این گزارش سود خالص شرکت از مبلغ ۳۶۱,۱۵۸ میلیون ریال در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۷۶۳,۷۹۷ میلیون ریال در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ رسیده است.