1401/08/17

داروسازی ابوریحان و جهش در رکوردهای تاریخی

شرکت داروسازی ابوریحان موفق به ثبت رکوردهای تاریخی تولید و فروش شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت داروسازی ابوریحان در هفت ماهه ابتدای سال 1401 بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون واحد محصول تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جهشی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ابوریحان از ابتدای فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۱ بیش از ۸۳۴ میلیارد تومان فروش محصول داشته که جهش ۴۳ درصدی نسبت به ۷ ماهه ابتدای سال گذشته ثبت کرده است. و فروش محصولات دامی شرکت هم در این مدت حدود ۲۵۰ درصد رشد چشمگیر داشته است.