1401/08/11

ضرورت تدوین برنامه استراتژی واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های تابعه تیپیکو

جلسه هم اندیشی مدیران واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های تابعه هلدینگ تیپیکو برگزار شد

در جلسه هم اندیشی مدیران واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های تابعه هلدینگ تیپیکو، بر ضرورت تدوین برنامه استراتژی این واحدها تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، چهارمین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی معاونان و مدیران تیپیکو با مدیران واحد تحقیق و توسعه شرکت های تابعه در سالن کنفرانس تیپیکو برگزار شد
این جلسه پیرو برگزاری نشست ماه قبل دکتر نکویی نیا مدیرعامل تیپیکو با مدیران عامل و مدیران تحقیق و توسعه شرکت های تابعه و به همت معاونت امور شرکت ها تیپیکو، جهت بررسی چالش ها و استراتژی های حاضر و بارش افکار و در نهایت تدوین استراتژی های آینده شرکت های تابعه با توجه به نیاز کشو و بازار داروی دنیا برگزار شد.
در این نشست دکتر محسن منشدی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع تیپیکو نکاتی در خصوص ضرورت تحقیق و توسعه با تکیه بر آینده نگری و آینده پژوهی و حیات آینده هلدینگ ها بیان کرد.
دکتر علیرضا یکتادوست معاون امور شرکت های هلدینگ تیپیکو نیز در سخنانی بر ضرورت تدوین نقشه راه و عملکرد واحدهای تحقیق توسعه و هماهنگی با واحدهای بازاریابی و بازرگانی شرکت های تابعه تاکید کرد.