1401/08/08

داروسازی فارابی واحد نمونه صنعت

برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی استان اصفهان

آیین نکوداشت صنعت و معدن اصفهان با تجلیل از صنعتگران نمونه کشور و استان اصفهان و با حضور محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت، صدیف بیک زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و جمعی از مقامات ارشد استان در سالن نگین نقش جهان این شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی تیپیکو، داروسازی فارابی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه دارویی تامین، برای دومین بار طی چند سال اخیر به‌عنوان واحد نمونه صنعت در استان اصفهان انتخاب شد. شایان ذکرست شرکت داروسازی فارابی این عنوان را در سال 1397 هم کسب کرده بود.