1401/07/26

افتخاری دیگر برای آنتی بیوتیک سازی ایران

دریافت لوح تقدیرو تندیس کیفیت برتر از انجمن غذا و داروی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو )، 25 مهر ماه روز جهانی غذا ، انجمن صنایع غذایی و دارویی استان مازندران میزبان همایش تولید کنندگان صنعت غذا و دارو ی استان بود و از برگزیدگان این صنعت تجلیل شد

آنتی بیوتیک سازی ایران یکی از شرکتهای مهم  مجموعه دارویی تامین اجتماعی (تیپیکو ) نیز به پاس همت و تلاش بی شائبه خود در جهت توسعه صنعت دارو و تحقیقات علمی برجسته در خصوص توسعه محصولات دارویی در سالهای اخیر  یک بار دیگر موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس کیفیت برتر گردید در این همایش مهندس نتاج معاونت اجرایی و مدیر کارخانه به عنوان نماینده شرکت این لوح و تندیس را دریافت نمود .