1401/07/19

بازدید مدیر عامل شستا از کارخانه شیرین دارو

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازدید از کارخانه شیرین دارو بر ورود به بازارهای بین المللی جدید و توسعه بازار و محصولات تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، مهندس ابراهیم بازیان مدیر عامل شستا به همراه جمعی از مدیران این هلدینگ، روز سه شنبه 19 مهر ماه از کارخانه شیرین دارو بازدید کردند.

انبار مواد اولیه، خط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفیت از جمله بخش های مهم کارخانه شیرین دارو بود که مورد بازدید قرار گرفت.
در ابتدای این دیدار، عبدالرزاق محمودآبادی مدیر عامل شرکت شیرین دارو گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه کرد.
سپس مهندس بازیان مدیر عامل شستا ضمن تشکر و قدردانی از تمامی پرسنل این مجموعه، بر افزایش تولید محصول با کیفیت جهانی و ورود به بازارهای بین المللی جدید و توسعه بازار و محصولات تاکید نمود.
شرکت شیرین دارو با سابقه ای بیش از 50 سال در صنعت شیرین بیان و تولید انواع فرآورده های استحصالی از شیرین بیان طی سال های گذشتـه چندین بار به عنوان صادر کننده نمونه استانی و کشوری انتخاب شده است.