1401/07/20

تقدیر دکتر نکویی نیا از مدیران روابط عمومی هلدینگ

در روز پایانی نمایشگاه ایران فارما

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، همزمان با آخرین روز برپایی هفتمین نمایشگاه ایران فارما، دکتر منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، از مدیران روابط عمومی تیپیکو با اهدای لوح تقدیر، قدردانی کرد.

در بخشی متن لوح تقدیر خطاب به مدیران روابط عمومی هلدینگ تیپیکو آمده است: روابط عمومی هنر استمرار و ارتقا روابط انسانی و علم زندگی در عصر ارتباطات است و فعالان این حوزه پیش قراولان آگاهی بخشی جامعه هستند که نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارند.

بدین وسیله از زحمات و اهتمام مجدانه جنابعالی در برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما 1401 تقدیر می‌نمایم.