1401/06/29

دریافت دو تقدیرنامه اشتهار به کیفیت ۵ و ۴ ستاره توسط داروسازی زهراوی

برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت داروسازی زهراوی از شرکت‌های تابعه گروه دارویی تامین، برای اولین بار در کشور و به صورت همزمان موفق به دریافت تقدیرنامه‌های اشتهار به کیفیت ۵ ستاره در تولید گروه محصولات دارویی پیوندی و همچنین ۴ ستاره در تولید داروی کوپامر (حوزه دارویی MS) شد.
جایزه کیفیت غذا و دارو از سال 1389با تصویب در سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد پایه ریزی شد. سازمان غذا و دارو برای شرکت های داروسازی سازمان مرجع محسوب می شود و برای سنجش و ارزیابی این شرکت ها از یک مدل بومی سازی شده استفاده می کند. این مدل که دارای 8 شاخص می باشد، هر ساله شرکت های مختلف دارویی، بهداشتی و غذایی را مورد ارزیابی قرار می دهد و از بخش های اهتمام به کیفیت، بهبود کیفیت و اشتهار به کیفیت تشکیل می شود. زهراوی اولین شرکت ایرانی است که به صورت همزمان موفق به دریافت همزمان دو تقدیرنامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره و 5 ستاره برای دو رده محصول می شود.
شایان ذکر است داروسازی زهراوی در حال حاضر پنج مولکول دارویی در اشکال آمپول، قرص و کپسول در حوزه MS تولید و حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد سهم بازار داروهای موثر در ام اس مانند (کوپامر، فینگولیا، فمزیرا و تریجیو) را به خود اختصاص داده و در حوزه داروهای پیوندی نیز در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تولید داخل کشور را با محصولات (سل سپت، ایمینورال و کوگرافت) دارا می‌باشد.


گزارش تصویری