1401/06/27

جلسه ارزیابی حوزه فناوری اطلاعات شستا و شرکت‌های تابعه

به میزبانی کارخانجات داروپخش صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، نخستین جلسه ارزیابی شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات، امروز یکشنبه 27 شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور مجید گودرزی مدیر فناوری و تحلیل داده شستا، علی واعظی مدیر فناوری اطلاعات تیپیکو، مدیران ارشد و مسئولان این حوزه در شرکت‌های تابعه شستا به میزبانی شرکت کارخانجات داروپخش برگزار شد.
این جلسه به منظور بررسی طرح جامع برنامه ریزی فناوری اطلاعات شرکت ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد و استقرار استراتژی فناوری اطلاعات، برگزار شد. همچنین در این جلسه به بررسی آسیب‌ پذیری بستر‌های موجود و فرآیند‌های کنونی فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فناوری اطلاعات پرداخته شد و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات این حوزه ارائه گردید.