۱۴۰۱/۰۶/۱۵
کارخانه داروسازی آترا احیا می شود

کارخانه داروسازی آترا احیا می شود

مدیرعامل تیپیکو در بازدید از داروسازی آترا تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکترمنصور نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین  و هیات همراه روز 14 شهریورماه از شرکت داروسازی آترا بازدید کردند.

 

در این بازدید نظریان، مدیر عامل آترا گزارشی از عملکرد این شرکت در سنوات گذشته ، تشریح وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته ارائه داد و در پایان پیشنهاداتی در خصوص سرمایه گذاری برای احیای کارخانه ارائه نمود.

 

دکتر نکویی نیا احیای کارخانه آترا را یکی از برنامه های مهم کوتاه مدت هلدینگ دانست و بر برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح های عملیاتی و کارشناسانه، پس از بررسی های لازم در هلدینگ خبر داد.

 

همچنین دکتر نکویی نیا در جمع بندی پایان نشست، بر تشکیل کارگروهی ویژه در هلدینگ تیپیکو برای بررسی طرح های پیشنهادی شرکت آترا و سایر طرح های پیشنهادی، با قید فوریت تاکید کرد.