1401/06/15

کارخانه داروسازی آترا احیا می شود

مدیرعامل تیپیکو در بازدید از داروسازی آترا تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکترمنصور نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین  و هیات همراه روز 14 شهریورماه از شرکت داروسازی آترا بازدید کردند.

 

در این بازدید نظریان، مدیر عامل آترا گزارشی از عملکرد این شرکت در سنوات گذشته ، تشریح وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته ارائه داد و در پایان پیشنهاداتی در خصوص سرمایه گذاری برای احیای کارخانه ارائه نمود.

 

دکتر نکویی نیا احیای کارخانه آترا را یکی از برنامه های مهم کوتاه مدت هلدینگ دانست و بر برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح های عملیاتی و کارشناسانه، پس از بررسی های لازم در هلدینگ خبر داد.

 

همچنین دکتر نکویی نیا در جمع بندی پایان نشست، بر تشکیل کارگروهی ویژه در هلدینگ تیپیکو برای بررسی طرح های پیشنهادی شرکت آترا و سایر طرح های پیشنهادی، با قید فوریت تاکید کرد.