1401/06/11

تنظیم سند استراتژیک تی‌پی‌کو برای ۵سال آینده

تنظیم سند استراتژیک تیپیکو برای ۵سال آینده

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین از تنظیم سند استراتژیک تیپیکو برای ۵سال آینده خبر داد. دکتر محسن منشدی در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه همایش انجمن علمی داروسازان درباره مهمترین برنامه های مدنظر در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع هلدینگ تی‌پی‌کو اظهار داشت: در حال تنظیم سندی استرتژیک در هلدینگ هستیم که بتوانیم برای پنج‌سال آینده افقی روشن و گسترده پیش روی‌مان داشته باشیم. وی افزود: این سند جامع شامل ۲۵سند برای شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ است که در نهایت با مشارکت این شرکت ها در راستای سیاست کلی و سنداصلی تنظیم می‌شود. معاون تی‌پی‌کو در تشریح جزئیات هدف‌گذاری این سند بیان داشت: ارتقای سطح کیفی تولید مواد اولیه دارویی و محصولات نهایی که بتواند تمام نیاز داخلی کشور را تامین کند، تسریع در اخذ مجوزهای GMP و به روز کردن تجهیزات تولید از اهداف اصلی این سند به شمار می‌رود. دکترمنشدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به شرایط نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت داروسازی گفت: این صنعت می‌بایست مورد حمایت‌های دولتی باشد، چون مستقیم با چرخه سلامت مردم مرتبط است. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره حمایت تی‌پی‌کو از همایش‌های علمی و نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت دارو گفت: این همایش‌ها همانند همایش انجمن علمی داروسازان موجب ایجاد هم‌افزایی بیشتر در صنعت دارو و ارتقای ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌شود و تی‌پی‌کو از این جریان فکری‌ پشتیبانی می‌کند