1401/05/19

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در شرکت کاسپین تامین

فصل مجامع

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین (از شرکت‌های گروه دارویی) چهارشنبه ۱۹ امردادماه ۱۴۰۱ با حضور ۷۵.۳۳٪ از سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام در محل سالن تلاش برگزار شد.

ریاست مجمع بر عهده مهندس حسین فراهانی و ناظران؛ دکتر محسن منشدی و دکتر علیرضا یکتادوست بودند. بهزاد شکوری، معاونت مالی، اقتصادی و عضو موظف هیات مدیره کاسپین تامین هم دبیر جلسه بود.

ابتدای امر مهندس روزبه رسولی، مدیرعامل شرکت کاسپین تامین گزارش توجیهی "افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی" را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال جهت اصلاح ساختار مالی، اصلاحاتGMP بخش نیمه جامدات و بهسازی آزمایشگاه میکروبی ارائه کرد.

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند، موارد مربوطه تصویب و ختم جلسه اعلام شد.

پایان پیام