1400/12/17

سفیر نیکاراگوئه در شیمی‌دارویی داروپخش

بازدید از سایت تولید هم صورت پذیرفت

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ روز شانزدهم اسفند ۱۴۰۰ شرکت شیمی‌دارویی داروپخش میزبان جلسه هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته‌بندی دارویی بود؛ که ایساک لنین براوو، سفیر نیکاراگوئه در ایران نیز در این جلسه حضور داشت.

  این حضور همچنین منجر به بازدیدی از خطوط و سایت تولیدی این شرکت شد. دکتر کوچکی، مدیرعامل، راهنمای این بازدید بود و اعضای هیات مدیره سندیکا را در جریان آخرین تولیدات و توسعه خطوط تولیدی شیمی‌دارویی داروپخش قرار داد.

گفتنی‌است که دکتر شریف اعلم، ریاست اداره ماده اولیه سازمان غذا و دارو، دکتر نائلی، مدیر همکاری‌های بین‌المللی وزارت بهداشت و مهندس فرامرز اختراعی، ریاست سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته‌بندی دارویی هم در این جلسه حضور داشتند.


پایان پیام

گزارش تصویری