1400/11/27

تمدید ۷ گواهینامه ایزو شرکت پارس‌دارو

ممیزی ارزیابان به پایان رسید

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ طی ممیزی‌های صورت گرفته، ٧ گواهینامه سیستم مدیریتی (ایزو) شرکت پارس‌دارو تمدید شدند. ممیزی‌های دو روزه صورت گرفته توسط شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه بود که هفت گواهینامه ایزو شرکت را تمدید کردند.

طی این ممیزی‌ها که روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شرکت پارس‌دارو صورت گرفت، گواهینامه مدیریت کیفیت – ایزو ۹۰۰۱ ، گواهینامه مدیریت محیط زیست – ایزو ۱۴۰۰۱، گواهینامه مدیریت و بهداشت حرفه‌ای– ایزو ۴۵۰۰۱، گواهینامه سیستم مدیریت آموزش – ایزو ۱۰۰۱۵، گواهینامه سیستم مدیریت مستندات – ایزو ۱۰۰۱۳،  گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات – ایزو ۱۰۰۰۲، گواهینامه سیستم مدیریت سنجش رضایت – ایزو ۱۰۰۰۴ تمدید شدند.

لازم به ذکر است، به گفته سرممیز گروه ارزیابان خاورمیانه، عواملی نظیر قدمت و نهادینه بودن مباحث سیستم‌های مدیریتی، پیاده‌سازی اثر بخش فرآیندهای اجرایی در کلیه واحدها و حمایت همه جانبه مدیریت ارشد سازمان، از جمله نکات برجسته رویت شده در ساختار شرکت پارس‌دارو است که در کسب این موفقیت، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

پایان پیام