1400/11/24

رازک و مسیر سبز كيفيت

یک خط دیگر GMP

 

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ شركت داروسازي لابراتوارهاي رازک، در راستای عمل به الزامات قانونی و بهبود مستمر فرآیندهای کیفی، موفق به دريافت گواهينامه GMP خط توليد فرآورده‌هاي تزريقی و مكمل دامی شد.

شايان ذكر است، اين شركت پيش‌تر نيز موفق به اخذ گواهينامه GMP دو ساله براي خطوط توليد جامدات انساني خود شده بود.

پایان پیام