به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، روز دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۴۰۰ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار خواهد شد.

 

  • استماع گزارش هیئت مدیره، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به  عملکرد و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲/۳۱/ ۱۴۰۰ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود دستور کار اصلی این مجمع است.

 

  • همچنین حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲/۳۱/ ۱۴۰۱ انتخاب خواهد شد.

 

پایان پیام