به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛  شرکت پخش هجرت از گروه دارویی تامین (شستا) به یک رکورد جالب فروش ماهانه در تیر ماه ۱۴۰۰ دست یافت.

 

این رکورد فروش ۶۰۲ میلیارد تومانی حاصل دلسوزی و تلاش و همدلی خانواده بزرگ پخش هجرت است.

 

پایان پیام