به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ شرکت داروسازی کاسپین تامین طی پاسخگویی به ممیزی ۴ روزه از طرف شرکتDQS از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، موفق به اخذ "شش گواهینامه" شد.

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ایزو ۱۰۰۱۵ ویرایش ۲۰۱۹

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی و رسیدگی به شکایات مشتریان ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸

 

  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، پایش و نظارت بر رضایت مندی مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸

 

اقدام شرکت داروسازی کاسپین تامین در دریافت گواهینامه‌ها و به‌روز شدن ممیزی‌ها قابل تحسین است.

پایان پیام