به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ آخرین دو مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده شرکت‌های گروه دارویی تامین امروز برگزار شد و بدین‌ترتیب مجامع عمومی شرکت‌های تی‌پی‌کو به پایان رسید.

هر دو مجمع امروز ( بیستم تیرماه 1400) مختص شرکت داروپخش بود که در سالن تلاش برگزار شد.

 

ریاست این مجمع را دکتر پویا فرهت، مدیرعامل تی‌پی‌کو برعهده داشت و ناظران مهندس علیرضا برقی و نماینده سرمایه‌گذاری ملی و دبیر جلسه هم دکتر محسن صفاجو بودند. این ترکیب برای مجمع فوق‌العاده نیز حفظ شد.

 

مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت داروپخش، دکتر وحید محلاتی، تصمیماتی به شرح زیر گرفت:

  • سود تقسیمی برای هر سهم: ۱۱۱۸۸ ریال. این مبلغ بالاترین سود تقسیمی هلدینگ‌های داروسازی کشور برای هر سهم بوده است.

 

  • شاخص‌های مجمع عمومی: رشد ۶۰ درصدی سودآوری و رشد ۳۶ درصدی سود خالص؛ عملکرد شرکت هم مورد تحسین سهامداران قرار گرفت.

 

  • در مجمع فوق‌العاده داروپخش نیز سرمایه اولیه شرکت از ۸۴۰ میلیارد ریال به ۳۵۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشه و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.

پایان پیام