به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، سالن اجتماعات کارخانجات داروپخش و مجمع عمومی عادی سالیانه. ریاست مجمع عمومی کارخانجات داروپخش را دکتر پویا فرهت، مدیرعامل تی‌پی‌کو برعهده داشت و ناظران مهندس علیرضا برقی و دکتر علیرضا یکتادوست، و دبیر الهیاری بودند.

 

عناوین مجمع عمومی عادی کارخانجات داروپخش:

رشد فروش ۴۴ درصدی

رشد سود ۲۴ درصدی

تقسیم سود برای هر سهم ۱۷۸۱ ریال و جمعا ۲۶۷۱ میلیارد ریال سود بین سهامداران تقسیم شد.

 پایان پیام