به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ بیست و چهارمین مجمع عمومی شرکت‌های گروه دارویی تامین امروز ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ اختصاص به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمی‌دارویی داروپخش داشت و در ساعت ۱۰ صبح در سالن تلاش برگزار شد.

ریاست مجمع امروز به‌عهده مهندس علیرضا برقی (معاونت مالی و پشتیبانی و عضو موظف هیات مدیره تی‌پی‌کو) بود؛ دکتر محسن صفاجو و دکتر وحید هاشم‌بیک محلاتی ناظران بودند و دبیری مجمع به‌عهده ایراهیم گنجی گذاشته شده بود.

 

شاخص‌های مجمع امروز:

-رشد فروش ۵۰/۳ درصد

-رشد سود ۷۵.۵ درصد

تقسیم سود برای هر سهم ۱۲۲۰ ریال

-رشد مهم شاخص‌های مالی شیمی‌دارویی داروپخش.

پایان پیام