به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ بیست و دومین مجمع عمومی شرکت‌های گروه دارویی تامین امروز ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ اختصاص به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارویی آترا داشت و در ساعت ۱۴ در سالن کنفرانس تی‌پی‌کو برگزار شد.

ریاست دومین مجمع امروز هم به‌عهده دکتر محسن صفاجو بود؛ فرشاد ملک‌وند و دکتر سیدعلی ارم، ناظران بودند و دبیری مجمع به‌عهده داود نظریان گذاشته شده بود.

 

براساس این مجمع، گزارش حسابرس و صورت‌های مالی آترا مقبول توصیف شد و تقسیم سود نیز ۱۰ درصد صورت پذیرفت.

همچنین در ادامه از برنامه‌های آتی هلدینگ جهت ادامه فعالیت‌های شرکت آترا سخن به میان آمد.

پایان پیام