به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ صبح امروز (سیزدهم خردادماه 1399) مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی شهیدقاضی با تقسیم سود و رضایت سهامداران پایان یافت.

مجمع شهیدقاضی با حضور ۹۴ درصد سهامدارن در سالن تلاش و به ریاست دکتر پویا فرهت و نظارت علیرضا برقی و خلیلی (به‌نمایندگی از سرمایه‌گذاری غدیر) و دبیری محمدرضا اکبرزاده برگزار شد.

تقسیم سود: ۴۴۳۰ ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

پایان پیام