به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، مجمع عمومی سالیانه مختص شرکت داروسازی اکسیر (بروجرد) بود.

شاخص‌های مجمع داروسازی اکسیر:

  • رشد فروش ۷۸/۵ درصد
  • رشد سود ۱۶۶ درصد.
  • بهبود کلیه شاخص‌های سودآوری
  • تقسیم سود سهام، به ازای هر سهم ۵۸۸۵ ریال
  • جمع کل سود تقسیم شده ۲۶۴۸۲۵۰ میلیون ریال.

پایان پیام