به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ دکتر علی روحبخش، مدیر امور نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل خراسان از مدیریت بهینه و سرعت عمل مرکز مشهد شرکت توزیع داروپخش تقدیر کرد و تعهد و مسئولیت پذیری این مرکز را به دلیل ارائه خدمات بی‌منت پرسنل‌اش ستود.

 

این تقدیر از مرکز مشهد توزیع داروپخش، براساس ارزیابی‌های صورت پذیرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان خراسان صورت گرفت؛ زیرا توزیع داروپخش در بین شرکت‌های توزیعی دارو در استان خراسان و در سال ۱۳۹۸ رتبه نخست را کسب کرده است.

پایان پیام