به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ خرید راهبردی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بهای تمام شده محصولات همواره برای هلدینگ‌ها جذابیت داشته است. البته به دلیل مشکلات زیادی که تجمیع اطلاعات و نیازها دارد و همچنین سختی‌های برگزاری مناقصه، تاکنون این روش خیلی مورد توجه هلدینگ‌های دارویی کشور قرار نگرفته بود. این‌بار اما به همت تی‌پی‌کو و با ماه‌ها کار برنامه‌ریزی شده، نخستین خرید بزرگ راهبردی در هلدینگ تی‌پی‌کو اجرایی شد.

این خبر می‌افزاید:

در این رابطه، پس از بررسی‌های دقیقی که توسط هلدینگ تی‌پی‌کو و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شد، تعدادی از مواد که اهمیت راهبردی دارند انتخاب و خرید به روش مناقصه توسط شرکت بازرگانی اوزان (وابسته به تی‌پی‌کو) صورت پذیرفت.

با توجه به کاهش قیمت بسیار خوبی که حاصل خرید در مقیاس بزرگتر از تامین‌کنندگان این مواد بود، امید است این روش باعث افزایش کیفیت خرید و در نهایت تولید مقرون به صرفه‌تر محصولات در سال پیش رو 1399 شود.

پایان پیام