به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های شستا صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیئت‌مدیره هلدینگ‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در سایت شستا منتشر شد.

بر اساس این گزارش، صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌ هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به هر یک از هلدینگ‌های شستا، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  در سایت شستا به نشانی www.ssic.ir در دسترس همگان قرار گرفته است.

پایان پیام