به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ مجمع عمومی سالانه هلدینگ داروپخش (گروه دارویی تامین) با حضور ۹۰.۱۳ اعضا در سالن تلاش برگزار شد؛ ریاست مجمع برعهده دکتر پویا فرهت بود و ناظران؛ دکتر محسن صفاجو و الهیار صالحی بودند.

تحقق درآمد ۳۰۱۳ میلیارد ریالی سود ۲۹۶۵ میلیارد ریالی برابر با رشد ۸۷ درصدی از ویژگی‌های مجمع امسال بود و رضایتمندی حداکثری اعضا و سهامداران را در پی داشت.

حسن ختام این مجمع، تقسیم سود ۳۱۸۰ ریالی بین سهامداران بود و مدیرعامل داروپخش، فرشاد ملک‌وند با سربلندی مجمع را به پایان برد.

پایان پیام