به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸مجامع یک سوم از شرکت‌های گروه دارویی تامین به‌صورت مجزا برگزار شد؛ ریاست این مجامع به‌عهده دکتر پویا فرهت، مدیرعاملTPICO و امر نظارت بر مجامع با دکتر علی اصغری، معاون اد اری مالی و دکتر محسن صفاجو مدیر امور مجامع تی‌پی‌کو و فرشاد ملک‌وند مدیرعامل داروپخش بود.

مجامع ۹شرکت: اوزان، آترا، آنتی‌بیوتیک‌سازی، تماد، کلرپارس، توفیق‌دارو، توزیع داروهای دامی، شیمی دارویی داروپخش و زاگرس فارمدپارس برگزار شد و به گفته مدیر مجامع تی‌پی‌کو، سود تقسیمی به سهامداران با رشد ۹۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ همراه بود.

دکتر محسن صفاجو در ادامه می‌افزاید: با دقت بر تمامی مجامع نظارت داریم و خوشبختانه رشدی محسوس را شاهدیم.

شایان ذکرست مجامع تمامی شرکت‌های تابعه گروه دارویی تامین تا ۲۶ خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.

پایان پیام