به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ فروردین ۱۳۹۸با سه دستاورد از شرکت‌های گروه به پایان رسید.

  • رتبه اول ایران تک

داروسازی شهیدقاضی، رتبه نخست گروه صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی را در ششمین همایش دوره ایران تک به‌دست آورد؛ این جایزه، براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها و ارزیابی صورت‌های مالی و حسابرسی شده سه سال اخیر به‌دست آمد.

  • رشد ۱۵۰ درصدی فارابی

فروردین ماه برای شرکت داروسازی فارابی عالی سپری شد، زیرا این شرکت، رقم ۳۴ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند. بخشی عمده از فروش از محل موجودی منتقل شده به سال مالی ۹۸ بود، فلذا فروش نسبت به ماه قبل رشدی نزدیک به ۱۵۰ درصد را نشان داد؛ سهم نیز در یک ماه گذشته رشدی ۴۲ درصدی را تجربه کرد.

 

  • ژلاتین کپسول ایران؛ واحد برتر HSEE

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت لوح تقدیر دریافت کرد؛ ژلاتین کپسول، به‌عنوان واحد برتر در زمینه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) در استان تهران شناخته و انتخاب شد.

گروه دارویی تامین کسب این موفقیت‌ها را به همکاران خود تبریک می‌گوید.

پایان پیام