به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ این دوره از مسابقات با حضور 14 تیم از شرکت های تابعه هلدینگ دارویی تامین، و در شرکت داروسازی اکسیر در بروجرد برگزار شد و طی آن تیم فوتسال شرکت داروسازی شهید قاضی توانست برای دومین سال پیاپی مقام نخست دومین دوره مسابقات شرکت های تابعه هلدینگ دارویی تامین را کسب کند؛ پس از آن، تیم های فوتسال شرکت داروسازی اکسیر، شرکت کارخانجات داروپخش و شرکت توزیع هجرت به عناوین دوم تا چهارم دست یافتند. جوایز تیم های برتر نیز با حضور مدیر کارخانه و رئیس اداری و روزبهانی (معاون منابع انسانی و پشتیبانی) شرکت داروپخش اهدا شد.

خلیل رستمی مشاور امور ورزشی هلدینگ دارویی تامین که مدیریت برگزاری مسابقات را به عهده داشت، گفت: توجه مدیریت عامل هلدینگ به تبلور روح جوانمردی و ایجاد انگیزه در کارکنان، موجب شده که مسابقات در هر دوره با اشتیاق بیشتری پیگیری شود؛ و ما شاهد تبلور موقعیت های بهتری از سرمایه های انسانی مجموعه هلدینگ باشیم. رضایت شرکت های تابعه نیز از برپایی این مسابقات نشان می دهد که برگزاری مسابقات ورزشی می تواند روح سرزندگی را بیش از پیش در کارکنان زنده نگاه داشته و انگیزه ای مضاعف برای ایشان باشد.

شایان ذکرست که فینال این مسابقات روز ششم شهریور ماه 1395 به مناسبت گرامیداشت زادروز محمد ابن زکریای رازی و روز داروساز، و در سالن ورزشی شرکت داروسازی اکسیر برگزار شد.

انتهای پیام