به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ دکتر محمد باقر ضیاء گفت: داروسازان در تمامی زمینه های دانشگاهی، علمی، خدماتی و صنعتی، سالی پر بار، اما با مشقت و گاهی اوقات هم با بی مهری و بی توجهی ها را سپری کرده اند.

وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند داروسازان کشورمان تصریح کرد: شکوفایی صنعت داروسازی به رغم تحریم ها همچنان ادامه دارد و با تولید و عرضه بیش از 95 درصد اقلام دارویی، احتیاجات داخلی را تامین و در عرصه صادرات نیز گام های موثری برداشته است.

دکتر ضیاء ادامه داد: دانشکده های داروسازی با تولید مقالات علمی، به تحقیق و توسعه دانش داروسازی حیات ارزنده ای تقدیم کرده است. هرچند که انجمن داروسازان در رابطه با افزایش تعداد جذب دانشجو در این رشته دغدغه هایی دارد که واقعا جای نگرانی است. اما بهرحال شاهد آن هستیم که بخش چشمگیری از دانشمندان شناخته شده ایرانی در جهان، جزء داروسازان هستند.

وی با اشاره به خدمات داروخانه های کشور اضافه کرد: در زمینه ارائه خدمات دارویی در سطح مراکز توزیعی و داروخانه های کشور، انجمن داروسازان ایران، برنامه ارتقاء کیفیت ارائه خدمات دارویی را با موفقیت به اجرا گذاشته و دانش آموختگان دانشکده های داروسازی پشت پیشخوان داروخانه ها ارائه خدمات دارویی و مشاوره های بهداشتی و درمانی به بیماران را به نحو چشمگیری متحول کرده اند.

به گفته ضیاء، روز داروساز، روز احترام به سرآمدی در درمان است. روز توجه به اصول مراقبت های دارویی است. روز ارجح دانستن مشاوره های دارویی است. روز فرزانگی، علم و تحقیق است. روز فضیلت دانستن و گشایش راه دانش تئوریک به عرصه زندگی روزانه مردم است.

 انتهای پیام