محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1801 Clotrimazole Tablet Vaginal 100 Mg - 328 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1802 Cloxacillin (As Sodium) Capsule Oral 250 Mg - 329 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1803 Cloxacillin (As Sodium) Capsule Oral 500 Mg - 331 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1804 Clozapine Tablet Oral 100 Mg - 334 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1805 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 125 Mg/31.25 Mg/5Ml 100 Ml - 335 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1806 Co-Amoxiclav Tablet Oral 250 Mg/125 Mg - 337 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1807 Co-Amoxiclav Tablet Oral 500 Mg/125 Mg - 338 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1808 Co-Trimoxazole Tablet Oral 400 Mg/80 Mg - 339 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1809 Co-Trimoxazole Injection, Solution Intravenous 80 Mg/16 Mg/1Ml 5 Ml Cotrim 341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1810 Conjugated Estrogens Tablet Oral 0.625 Mg Estromarin 352 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1811 Conjugated Estrogens Cream Vaginal 0.625 Mg/1G Estromarin 353 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1812 Conjugated Estrogens Tablet Oral 1.25 Mg Estromarin 354 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1813 Contraceptive Hd Tablet Oral 0.25 Mg/50 Ug Ovocept Hd 356 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1814 Contraceptive Ld Tablet Oral 30 Ug/0.15 Mg Ovocept Ld 357 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1815 Contraceptive Triphasic Tablet Oral Trifarbe 358 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1816 Cyproheptadine Hydrochloride Tablet Oral 4 Mg Cypractin 372 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1817 Cyproterone Acetate Tablet Oral 50 Mg - 373 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1818 Cyproterone Compound Tablet Oral 2 Mg/0.035 Mg - 374 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1819 Deferoxamine Mesylate Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Deferoxir 386 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1820 Desipramine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 388 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1821 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 1000 Ml - 392 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1822 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 1000 Ml - 392 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1823 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 500 Ml - 393 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1824 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 500 Ml - 393 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1825 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 1000 Ml - 395 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1826 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 1000 Ml - 395 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1827 Dexamethasone Tablet Oral 0.5 Mg - 398 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1828 Dexamethasone Phosphate Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % - 399 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1829 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml Dexadic 400 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1830 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml Aquason 400 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1831 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1832 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1833 Dexamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml 2 Ml - 400 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1834 Dexpanthenol Cream Topical 5 % 30 G Ipanthen 403 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1835 Dextromethorphan Hydrobromide Syrup Oral 15 Mg/5Ml 60 Ml - 405 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1836 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 500 Ml - 411 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1837 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 1000 Ml - 413 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1838 Dextrose Injection, Solution Intravenous 5 % 1000 Ml - 413 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1839 Diazepam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Zepadic 418 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1840 Diclofenac Sodium Tablet, Delayed Release Oral 25 Mg - 424 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1841 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Lofedic 425 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1842 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Dicloren 425 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1843 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Diclogin 425 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1844 Diclofenac Sodium Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 3 Ml Diclen 425 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1845 Diclofenac Gel Topical 1 % 60 G Diclen 426 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1846 Diclofenac Gel Topical 1 % 60 G - 426 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1847 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg Lofedic 427 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1848 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg - 427 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1849 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 100 Mg - 427 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1850 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg Lofedic 428 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی