محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1551 Nitroglycerin Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Nitral 914 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1552 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg Nitrosustin 915 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1553 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg - 915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1554 Nortriptyline Tablet Oral 10 Mg - 921 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1555 Nortriptyline Tablet Oral 25 Mg - 922 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1556 Nystatin Tablet Vaginal 100000 [Iu] - 924 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1557 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml Octostatin 928 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1558 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml - 928 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1559 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg Ofloxir 930 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1560 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg - 930 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1561 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Pilozec 931 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1562 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Exiprazole 931 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1563 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1564 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1565 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1566 Ors Powder, For Solution Oral - 933 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1567 Oxybutynin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 935 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1568 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml Oxytip 939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1569 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml - 939 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1570 Oxytocin Injection Parenteral 5 U/1Ml - 940 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1571 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1572 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1573 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml Curopan 946 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1574 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml - 946 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1575 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Pedizan 956 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1576 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Exakid 956 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1577 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 400000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 963 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1578 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 200000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 964 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1579 Penicillin V Potassium Tablet Oral 500 Mg - 966 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1580 Pentoxifylline Tablet, Extended Release Oral 400 Mg - 970 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1581 Perphenazine Tablet Oral 2 Mg - 972 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1582 Perphenazine Tablet Oral 4 Mg - 973 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1583 Perphenazine Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 974 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1584 Perphenazine Tablet Oral 8 Mg - 975 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1585 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1586 Phenobarbital Tablet Oral 100 Mg - 979 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1587 Phenobarbital Tablet Oral 15 Mg - 980 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1588 Phenobarbital Tablet Oral 60 Mg - 982 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1589 Phenytoin Sodium Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 5 Ml Hydantic 995 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1590 Phenytoin Sodium Cream Topical 1 % 30 G - 997 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1591 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 0.5 Ml Vikadic 1004 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1592 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 0.5 Ml - 1004 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1593 Vitamin K1 (Phytomenadione) Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 1005 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1594 Piracetam Tablet Oral 800 Mg - 1014 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1595 Piracetam Liquid Oral 33.33 % - 1015 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1596 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G Rocamix 1016 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1597 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G Gelicam 1016 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1598 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G - 1016 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1599 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1600 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی